Fanatyczny, niedouczony lewak
wywiesił na balkonie transparent:

foto-konstytucja

Prawidłowa treść transparentu powinna brzmieć:

Czerwona Konstytucja
tow. Aleksandra Kwaśniewskiego
jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej
zniewalającej Polaków

RED IS BED!